Klubbens kontroltårn

Pandrup
   Modelflyveklub

Klubben er en forening. Det betyder, at vi valgt en bestyrelse på vores årlige generalforsamling. Det er i februar. På generalforsamlingen diskuteres året, der gik og måske det kommende år. Ved samme lejlighed vælges 5 medlemmer til bestyrelsen.

Vi modtager lokaletilskud fra Jammerbugt kommune samt anden hjælp til drive vores klub.

Klubben er knyttet til Modelflyvning Danmark og vi forlanger, at vore modelpiloter er medlem af Modelflyvning Danmark. Grunden til det er, at klubben dermed er sikre på, at hver modelpilot har en ansvarsforsikring.

Pandrup Modelflyveklub er medlem af DGI. Læs mere om DGI her: https://www.dgi.dk/

40 medlemmer.