Klubbens kontroltårn

Pandrup
   Modelflyveklub

For at blive modelpilot hos os skal du være medlem af Modelflyving Danmark. Det vigtigste er, at du automatisk bliver ansvars-forsikret hos Modelflyvning Danmark. Du får også et medlemsblad 6 gange om året. Det er bestemt i vedtægterne for Pandrup Modelflyveklub, at du er medlem af Modelflyving Danmark. Se her: Vedtægter

Modelflyvning Danmark

  • Voksne: 600 kr. årligt.
  • Unge:    100 kr. årligt.

100 kr. i indmeldelsesgebyr for voksne.

Pandrup Modelflyveklub

For at være medlem hos os, skal du være medlem hos Modelflyving Danmark. Når du er medlem får du nøgle og kode til alarm og kan bruge vore faciliter.

  • Voksne: 500 kr. årligt.
  • Unge:    125 kr. årligt.

Se hvordan du melder dig ind og bliver modelpilot: Bliv modelpilot