Klubbens kontroltårn

Pandrup
   Modelflyveklub

Artikelindeks

Vedtægter for Pandrup Modelflyveklub

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling lørdag den 28. marts 2015

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er ”Pandrup Modelflyveklub”.
Klubbens hjemsted er Engvejen 70, 9490 Pandrup i Jammerbugt kommune.

§ 2. Foreningens formål.

Foreningens formål er at skabe bedst mulige forhold for radiostyret
modelflyvning. Der skal lægges vægt på at skabe en god flyveplads og et godt socialt miljø omkring radiostyret modelflyvning. Der skal skabes lige muligheder for alle modelflyvningens grene, både de konkurrencebetonede og mere hobbybetonede sider. Endvidere er det klubbens sigte at skabe et inspirerende og lærerigt miljø medlemmerne imellem. Klubbens virke skal være udadvendt således, at den kan blive en kendt og respekteret del af egnens tilbud af sunde fritidsaktiviteter for børn, unge og voksne.

§ 3. Foreningens tilhørsforhold.

Foreningen er registreret ved Modelflyvning Danmark.