Klubbens kontroltårn

Pandrup
   Modelflyveklub

Artikelindeks

§ 13. Regnskab.

 Foreningens regnskab følger kalenderåret. Bestyrelsen skal inden d. 15. januar afgive driftsregnskab for det forgangne år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning. Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 14. Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen, en kritisk revisor. Jævnfør § 8. Revisoren skal hvert år i februar måned, gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Revisoren har til enhver tid, adgang til at efterse regnskab og beholdninger.