Klubbens kontroltårn

Pandrup
   Modelflyveklub

Modelflyvning er sjovt og hyggeligt, men der kan ske uheld eller i værste fald en ulykke. Kommer nogen en dag i den ulykklige situation at skulle stå til ansvar, kan det blive dyrt.

Tingskade

Det er lovpligtigt at modelpiloter er ansvarsforsikret, som når man kører scooter, knallert eller bil.

Pligten til at være forsikret er fastsat i loven om flyvning med ubemandede fly (droner). Se landdronebekendtgørelse kapitel 3, §5 her: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=194974

Heldigvis får man forsikringen med i sit medlemsskab hos Modelflyvning Danmark: http://modelflyvning.dk

Pandrup Modelflyveklub forlanger medlemskab hos Modelflyvning Danmark, hvis man skal flyve hos os uanset om det er som gæst eller medlem. Dermed er den enkelte også forsikriet.