Klubbens kontroltårn

Pandrup
   Modelflyveklub

Bestyrelsen vælges på klubbens årlige generalforsamling. Formanden vælges seperat. Resten af bestyrelsen vælges og på næste bestyrelsesmøde bestemmes, hvem der skal være næstformand, kasserer og sekretær.

Lars Klarborg
Formand
Lars Klarborg

  
Jan Jacobsen
Medlem
Jan Jakobsen

  
Carsten Ottsen
Medlem
Carsten Ottsen

  
John Jensen
Medlem
John Jensen

  
Henrik Larsen
Medlem
Henrik Larsen

  

  

Læs mere om generalforsamlingen og bestyrelsen i klubbens vedtægter.